Triển khai nội thất hiện đại

Thông tin dự án

Chung cư

Năm

2023

Diện tích

130 m2

Số lượng bản vẽ

73

Thời gian giao hồ sơ

5 ngày

mô tả chi tiết

Hồ sơ bao gồm:

Sẵn sàng cộng tác với chúng tôi!

NESA Center chỉ nhận chi phí triển khai sau khi khách hàng chốt dự án. Đảm bảo an toàn và sự cẩn trọng khi hợp tác với chúng tôi ngay từ dự án đầu tiên.