báo giá

lựa chọn dịch vụ

Miễn phí chi phí book Chủ trì (Trưởng phòng) và chụp ảnh công trình hoàn thiện.

Nội Thất

60.000đ/m2

Chỉ từ

Kiến Trúc

50.000đ/m2

Chỉ từ

Triển khai hồ sơ

10.000đ/m2

Chỉ từ

LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI

Như thế nào?

01

Trao đổi thông tin

Hai bên trao đổi thông tin, tìm hiểu về năng lực và giá trị mang lại cho nhau. Những lợi ích, khác biệt mà NESA Center đem lại khác với một Freelancer độc lập.

02

Thảo luận quy trình làm việc

Giúp hai bên làm việc thuận lợi, hoàn thành dự án nhanh và hiệu quả cần thống nhất quy trình làm việc.

03

Thực hiện dự án

Thực hiện dự án và an tâm. NESA Center không nhận chi phí ở dự án đầu tiên đến khi khách hàng chốt dự án.

CÂU HỎI ?

NESA Center có uy tín không?

NESA Center trực thuộc NESA Groups. Chúng ta có thể xem nhanh các thông tin dưới đây:

LIÊN HỆ

Các địa điểm

Quận Nam Từ Liêm

Quận Hoàn Kiếm