Thiết kế diễn hoạ 3D kiến trúc

Thông tin dự án

Các dự án cần chất lượng cao hơn, yêu cầu đặc biệt sẽ cần trao đổi cụ thể.

Số lượng hình ảnh

1-5

Thời gian giao hình ảnh

Chỉ từ 1 ngày

mô tả chi tiết

Các view bao gồm

diễn hoạ phim 3d kiến trúc ngoại thất

Sẵn sàng cộng tác với chúng tôi!

NESA Center chỉ nhận chi phí triển khai sau khi khách hàng chốt dự án. Đảm bảo an toàn và sự cẩn trọng khi hợp tác với chúng tôi ngay từ dự án đầu tiên.