Triển khai nội thất nhà phố

Thông tin dự án

Nhà phố

Năm

2023

Diện tích

220 m2

Số lượng bản vẽ

77

Thời gian giao hồ sơ

5 ngày

mô tả chi tiết

Hồ sơ bao gồm:

Sẵn sàng cộng tác với chúng tôi!

NESA Center chỉ nhận chi phí triển khai sau khi khách hàng chốt dự án. Đảm bảo an toàn và sự cẩn trọng khi hợp tác với chúng tôi ngay từ dự án đầu tiên.